Spring til indhold

Kørsel

Kan du ikke selv komme til og fra aktivitetscenteret, er det muligt at blive transporteret med Vordingborg Kommunes kørselsordning. 

Dette er et tilbud, du skal visiteres til.

Der er en fast egenbetaling på 283 kr. om måneden i 2022, som er uafhængig af hvor mange gange om ugen, du kommer i aktivitetscentret.

Du skal være klar til afhentning i dit hjem én time før ankomsten til aktivitetscenteret. 

Afbud, der berører kørslen, skal meddeles til aktivitetscenteret minimum én time før ankomst til centeret.

Betalingen sker ved, at du modtager et girokort, som efterfølgende kan tilmeldes betalingsservice i din egen bank.