Spring til indhold

Foreningens formål og salg af støttebeviser

STØTTEBEVIS

Så er der åbnet op for salg af støttebeviser til aktiviteter og arrangementer i Skovbo aktivitetscenter.

Bestyrelsen for foreningen ”Grisens venner”'s opgave er bl.a.   

  • At tage initiativ til at arrangere og afholde aktiviteter af kulturelt, oplysende, musikalsk,         underholdene, eller udviklende karakter
  • At afholde arrangementer og aktiviteter som er med til at skabe sociale relationer på tværs af ”holdene” i aktivitetscentret, med tilskud fra ”Grisen”
  • At afholde åbent hus/støttearrangement til fordel for ”Grisen” i efteråret
  • At være opsøgende i forhold til brugernes interesser, ønsker og ideer
  • At inddrage brugerne i opgaveløsningen omkring aktiviteten/arrangementet
  • At søge midler til afholdelse af arrangementer/aktiviteter

Et støttebevis koster 100 kr. for et år.

Du kan købe det hos personalet i aktivitetscentret.