Spring til indhold

Generalforsamling 2022, Fanefjord Skovpavillon

Årets generalforsamling var den første siden 2019. Så det var dejligt at se at 24 medlemmer støttede op om dagen i det skønne sommervejr i Fanefjordskoven.

Alf takkede af som formand for bestyrelsen, og ønskede ligeledes at trække sig helt ud af bestyrelsen. Kæth valgte ligeledes ikke at genopstille. Vi siger tak for det fine samarbejde til begge.

Der blev valgt nye medlemmer til bestyrelsen: Marie Louise Hansen, menigt medlem, Else Beck Jensen som suppleant. Bestyrelsen konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde 15. sept. 2022.

Billede fra generalforsamlingenBillede fra generalforsamlingenBillede fra generalforsamlingenBillede fra generalforsamlingen