Spring til indhold

Generalforsamling 2023, Fanefjord Skovpavillon

Årets generalforsamling blev vanen tro afholdt på Fanefjord Skovpavillon

Arne kom med beretning for året, som bl.a. har budt på hyggelige badedage i Kalvehave, SommerCamp på Ulvshale og høstfest med underholdning af Bertel Abildgaard.

Dette års generalforsamling bød på vedtægtsændringer og ønske om navneændring for foreningen. Vedtægterne trængte til at blive tydeliggjort. Forslag til ændring af navnet er opstået ud fra devisen, at "Grisen" ikke vækker nogle associationer til aktivitetshuset og vores aktiviteter. Foreningen hedder nu "Aktivitetscenter Skovbo's Venner"

Der var endnu engang valg til bestyrelsen. Formand Arne og kasserer Karin var på valg og ønskede begge genvalg, hvilket de modtog. Suppleant Else Beck Jensen udtrådte tidligere på året pga personlige forhold.

2 nye suppleanter blev valgt; Palle Madsen, 2 år, Anny Nielsen 1 år.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig:

Formand - Arne Munck

Næstformand - Marie Louise Hansen

Kasserer - Karin Juhler

Sekretær - Karin Jørgensen

Menigt medlem - Lotte Rautalammi

Medarbejderrepr. - Susanne Pedersen

Medarbejderrepr. - Janne Bolin

Fanefjord Skovpavillon serverede den dejligste sommerplatte, som blev nydt i fulde drag før, under og efter generalforsamlingen.

Du finder referatet her 

Foreningens vedtægter